Hyresgästanpassning

Inredning av kontorslandskap

I ett kontorshus nära Upplands Väsby station hjälpte vi en hyresgäst med möblering av deras öppna landskap.

Projektet började med en hyresförfrågan till fastighetsägaren om en snabb inflytt av 3000 kvadratmeter kontor, vi hjälpte till från första stund med att se vilka av de lediga ytorna i huset som passade för de krav de hade. Tillsammans med hyresgästens olika avdelningar anpassade vi programmet till lokalerna och skissen till deras behov. När projektet gick in i byggnadsfasen hjälpte vi även entreprenören med detta, bl.a. uppställningsritningar på de nya pentryna.

För hyresgästen gjorde vi även färgsättning, möbleringsförslag och inköp av inredning till deras öppna landskap. Utgångspunkten var att kunna återanvända de skrivbord man redan hade och att det skulle bli en enhetlig miljö. Stor vikt lades också vid akustiken varför akustiska avskärmningar användes för att gruppera och avskilja i landskapet. Ett väldigt roligt projekt, för oss som arkitekter, att få följa projektet från skiss till färdigt kontor.

ADRESS

Upplands Väsby

UPPDRAGSGIVARE

Aberdeen Asset Management med flera

TYP AV UPPDRAG

Utredning, skiss, projektering, inredning

ANSVARIG ARKITEKT

Nina Kiiskinen

INREDNING

Viktoria Karpilovski

TIDPLAN

Inflyttat sommaren 2016

Nyproduktion

Nybygge industrihall interiör

Bredgården 1:12 – ny industrihall

ADRESS

KAMINVÄGEN, JÄRFÄLLA

UPPDRAGSGIVARE

FASTIGHETS AB VÄDERHOLMEN

TYP AV UPPDRAG

UTREDNING, SKISSER, PLAN, BYGGLOV, PROJEKTERING, HYRESGÄSTANPASSNING

ANSVARIG ARKITEKT

TOMAS ENEKVIST

MEDVERKANDE

JOHAN IHRSÉN, MARIE GRAVERSEN

TIDPLAN

FÄRDIGSTÄLLT 2015

Sorteringshall

Bandsågen – Garage och sorteringshall

ADRESS

länna industriområde

UPPDRAGSGIVARE

Ragn-Sells AB

TYP AV UPPDRAG

Nyprpduktion, skisser, projektering, bygglov

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

HANDLÄGGARE

VIKTORIA KARPILOVSKI

TIDPLAN

färdigställt 2014

Hammarbacken 1 - Nytt kontorshus i Sollentuna

Kontorshus på Hammarbacken 1

ADRESS

Hammarbacken 1, Sollentuna

UPPDRAGSGIVARE

Fastighets AB Väderholmen

TYP AV UPPDRAG

Planutredning, systemhandling, bygglov, projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Handläggare: Nina Kiiskinen

Medverkande: Johan Ihrsén, Sebastian Cuevas, Marie Graversen, Johan Holkers

TIDPLAN

2008-2014

Högbytorp_exteriör

Högbytorp, ny FA-terminal

ADRESS

Högbytorp, Upplands-Bro

UPPDRAGSGIVARE

Ragn-Sells AB

TYP AV UPPDRAG

Nyprpduktion, skisser, projektering, bygglov

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Nina Kiiskinen

TIDPLAN

färdigställt 2011

Nyängsgården_4

Förskolan Nyängsgården

ADRESS

Nyängsvägen 41 - 43, Tullinge

UPPDRAGSGIVARE

Botkyrka kommun

TYP AV UPPDRAG

Nyproduktion förskola, programutredning, volymstudie, skisser

projektering förfrågningsunderlag och bygghandling

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Uppdragsansvarig: Johan Larson

Handläggande arkitekt designfas: Anna Fridolin

Handläggande arkitekt projektering: Nina Kiiskinen

Medverkande: Lena Zetterberg

TIDPLAN

Inflyttat augusti 2012

Sorunda3_ny

Sorunda

TYP AV UPPDRAG

Nybyggnad av kontorshus

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

TIDPLAN

Färdigställt 2004

Släpet_7

Släpet 4:2

ADRESS

Hammarbacken, Sollentuna

UPPDRAGSGIVARE

Byggnads AB Gunnar Lindell

TYP AV UPPDRAG

Skisser, projektering, bygghandling

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

TIDPLAN

Färdigställt 2000

Fastighetsutveckling

Upprustning entré

Upprustning entrémiljö vid Sollentuna Centrum

ADRESS

Tingsvägen, Sollentuna

UPPDRAGSGIVARE

Trifam Fastighets AB

TYP AV UPPDRAG

Ideéer, skisser, visualiseringar, projektering, belysning

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

TIDPLAN

Utfört våren 2016

Globen Shopping skiss på ny entré

Arenavägen 61 – Globen Shopping

ADRESS

Arenavägen 61, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Ytterman Projekt / Klövern

TYP AV UPPDRAG

Skiss

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE ARKITEKT

Anna Hoffman

TIDPLAN

våren 2015

Skyltförslag Eltel

Archimedes 2, Bromma

ADRESS

Archimedesvägen, Bromma

UPPDRAGSGIVARE

TRIFAM fastighets ab

TYP AV UPPDRAG

FASTIGHETSUTVECKLING / HYRESGÄSTANPASSNING

ANSVARIG ARKITEKT

JOHAN LARSON

MEDVERKANDE

VIKTORIA KARPILOVSKI, NINA KIISKINEN, ANNA FRIDOLIN

TIDPLAN

2010-2011

Vildmannen_2

Vildmannen 3

ADRESS

Jakobsbergsgatan / Norrlandsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Alecta / Newsec Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Fasadupprustning, nya socklar, nya butikspartier, ny entréhall och upprustning av trapphuset.

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggare: Viktoria Karpilovski

TIDPLAN

Färdigställt 2010

Siktet_7

Siktet 5, hus 3

ADRESS

Ringvägen / Rosenlundsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

SEB / Newsec Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Upprustning av trapphus och gård, skyltprogram och nya butikspartier i bottenvåningen samt hyresgästanpassningar. Förslagshandlingar och projektering.

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggare: Viktoria Karpilovski

TIDPLAN

Färdigställt 2009

sommaren_fasad_1

Sommaren 11

ADRESS

Alsnögatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Hiby Aktiebolag / Aberdeen Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Skisser, utredning, projektering, färgsättning

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Johnny Eriksson, Anders Parment, Ero Naderi, Viktoria Karpilovski

TIDPLAN

Färdigställt 2007-2008

släggan3&14_3

Släggan 3 och 14

ADRESS

Hornsgatan / Långholmsgatan /Hornsbruksgatan

UPPDRAGSGIVARE

Gamla livförsäklingsbolaget SEB Trygg Liv

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggare Släggan 3: Viktoria Karpilovski, Visualiseringar: Ero Naderi, Nina Kiiskinen

Hyresgästanpassning

Inredning möblering förslag

Inredning av kontorslandskap

ADRESS

Upplands Väsby

UPPDRAGSGIVARE

Aberdeen Asset Management med flera

TYP AV UPPDRAG

Utredning, skiss, projektering, inredning

ANSVARIG ARKITEKT

Nina Kiiskinen

INREDNING

Viktoria Karpilovski

TIDPLAN

Inflyttat sommaren 2016

visningslokal mötesrum

Visningslokal i Det Vita Huset

ADRESS

Alsnögatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Hiby, Aberdeen Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Ombyggnad visningslokal, projektering, färgsättning

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Nina Kiiskinen

TIDPLAN

klart hösten 2015

Magasin 3 elevationer Strix Television

Skiss för Strix Television

ADRESS

Frihamnsgatan 28, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Stockholms Hamnar

TYP AV UPPDRAG

Skiss

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE ARKITEKT

Anna Hoffman

TIDPLAN

våren 2015

Patons Malmgård Färgsättning arkitekt

Patons Malmgård

ADRESS

Östra Tegelviksslingan 20

UPPDRAGSGIVARE

Stockholms Hamnar

TYP AV UPPDRAG

Skisser, konceptutformning och projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggande arkitekt: Anna Hoffman Medverkande: Sebastian Cuevas Tillsammans med byggnadsantikvarie Per Nelson

TIDPLAN

Färdigt under våren 2015

Pausrum för kontoret

Svenska Afghanistankommittén

ADRESS

Malmgårdsvägen Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Fastighetes AB Väderholmen

TYP AV UPPDRAG

Skisser och projektering av ombyggnad både för fastighetsägaren och hyresgästen

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Marie Graversen

TIDPLAN

Färdigställt sommaren 2014

Norrmalmstorg 11 galleri

Kontor på Norrmalmstorg 11

ADRESS

Norrmalmstorg 11, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Olov Lindgren

TYP AV UPPDRAG

skiss, projektering och färgsättning

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

HANDLÄGGARE

Nina Kiiskinen

TIDPLAN

färdigställt 2013

Fågelvik2_lager

Fågelvik 2, lokal för Saint-Gobain

ADRESS

FÅGELVIKSVÄGEN 15, NORSBORG

UPPDRAGSGIVARE

FASTIGHETS AB VÄDERHOLMEN

TYP AV UPPDRAG

SKISSER, PROJEKTERING, BYGGHANDLING, BYGGLOV

ANSVARIG ARKITEKT

TOMAS ENEKVIST

HANDLÄGGANDE

ERO NADERI

TIDPLAN

Färdigställt 2013

Elektra 12

Infratek i kv. Elektra 12

ADRESS

VÄSTBERGA ALLÉ, STOCKHOLM

UPPDRAGSGIVARE

FASTIGHETS AB VÄDERHOLMEN

TYP AV UPPDRAG

SKISSER OCH PROJEKTERING

ANSVARIG ARKITEKT

TOMAS ENEKVIST

MEDVERKANDE

HANDLÄGGARE: ERO NADERI

TIDPLAN

FÄRDIGSTÄLLT 2012

Skyltförslag Eltel

Archimedes 2, Bromma

ADRESS

Archimedesvägen, Bromma

UPPDRAGSGIVARE

TRIFAM fastighets ab

TYP AV UPPDRAG

FASTIGHETSUTVECKLING / HYRESGÄSTANPASSNING

ANSVARIG ARKITEKT

JOHAN LARSON

MEDVERKANDE

VIKTORIA KARPILOVSKI, NINA KIISKINEN, ANNA FRIDOLIN

TIDPLAN

2010-2011

Gym

Överviktscentrum, Karolinska Institutet

ADRESS

Norra Stationsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT

TYP AV UPPDRAG

HYRESGÄSTANPASSNING, skisser, projektering, färgsättning och inredning

ANSVARIG ARKITEKT

JOHAN LARSON

MEDVERKANDE

VIKTORIA KARPILOVSKI, ANNA HOFFMAN

TIDPLAN

inflyttat sommaren 2012

ag_2

ANDERSSON GUSTAFSSON ADVOKATBYRÅ – UTÖKADE LOKALER

ADRESS

Kungsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

SEB/Aberdeen Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Skisser, projektering förfrågningsunderlag och bygghandlingar, färgsättning

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggare: Viktoria Karpilovski

TIDPLAN

Inflyttat hösten 2012

tranhuvudet_4

Andersson Gustafsson Advokatbyrå

ADRESS

Kungsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

SEB / Newsec Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Skisser, projektering förfrågningsunderlag och bygghandlingar, färgsättning

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggare: Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Inflyttat hösten 2009

Språkrådet_2

Språkrådet

ADRESS

Alsnögatan 7, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Hiby / Aberdeen Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Projektering, färgsättning

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Inflyttat hösten 2011

yit_2

Elektra 12, YIT

ADRESS

Västberga allé, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Fastighets AB Väderholmen

TYP AV UPPDRAG

Skisser och projektering av ombyggnad både för fastighetsägaren och hyresgästen. Vi specialritade också förvaringsmöbler för YIT.

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

HANDLÄGGARE: ERO NADERIi

OMFATTNING

ca 3900m²

Jensen_4

Ombyggnad för Jensen Education

ADRESS

Alsnögatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Hiby Aktiebolag / Aberdeen Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggare: Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Skolverksamhet från höstterminen 2010

Lernia_1

Lokaler för två skolor

ADRESS

Löjtnantsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

AFA Fastigheter

TYP AV UPPDRAG

Förslagshandlingar, uppmätning och projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Ero Naderi

TIDPLAN

Första skede inflyttat oktober 2010, sista etappen klart vår 2012

stf_3

Siktet 5, ombyggnad för Svenska Turistföreningen

ADRESS

Ringvägen / Rosenlundsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

SEB / Newsec Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Projektering förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggare: Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Inflyttat våren 2009

otrum_1

Otrum

ADRESS

Norra Stationsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

SEB / Newsec Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Skisser, projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Ero Naderi

TIDPLAN

Inflyttat 2009

einarmattson_4

Siktet 5, Einar Mattsson

ADRESS

Ringvägen / Rosenlundsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

SEB / Newsec Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Projektering förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggare: Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Inflyttat sommaren 2009

tumba_glas_2

Fågelvik 1, ombyggnad för Tumba Glas

ADRESS

Sjöbodavägen, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Fastighets AB Väderholmen

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Ero Naderi, Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Inflyttat augusti 2008

posten_3

Kv. Sommaren 11, ombyggnad för Posten

ADRESS

Alsnögatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Hiby / Newsec Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Projektering, bygghandling

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Färgsättningen gjordes av Marianne Jonsson

TIDPLAN

Inflyttat 2008

cypoint_1

Tegeludden 14, ombyggnad för Cypoint

ADRESS

Sehlstedtsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

SEB / Newsec Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Projektering, bygghandlingar

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

I samarbete med Vida

TIDPLAN

Inflyttat 2007

quasada_3

Kv. Polacken 24, ombyggnad för Quesada

ADRESS

Kungsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

SEB / Newsec Asset Management

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

TIDPLAN

Inflyttat 2006

di_luca_1

Sommaren 11, ombyggnad för Di Luca & Di Luca

ADRESS

Alsnögatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Hiby / Newsec Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Skiss, projektering, bygghandling

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

TIDPLAN

Färdigställt del 1 2005, del 2 2007

Tävlingar

Visualisering 720x400

Vesipeili – Vattenspegel

ADRESS

Jyväskylä Finland

UPPDRAGSGIVARE

Alvar Aalto Foundation och Jyväskylä stad

TYP AV UPPDRAG

Internationell arkitekttävling

MEDVERKANDE

Maria Lindsjö, Hannah Östergren, Fredrika Holm

TIDPLAN

hösten 2015

Tävling Katrineholm visualisering

Hemmet i staden

ADRESS

Stortorget i Katrineholm

UPPDRAGSGIVARE

Katrineholms kommun

TYP AV UPPDRAG

arkitekttävling

MEDVERKANDE

Johan Larson, Anna Hoffman, Nina Kiiskinen, Sebastian Cuevas, Marie Graversen, Tomas Enekvist

TIDPLAN

Våren 2014

kaislikko_1

Kaislikko

ADRESS

Hamnområde utanför Helsingfors i Finland

UPPDRAGSGIVARE

Helsingfors stad

TYP AV UPPDRAG

Tävlingsförslag

MEDVERKANDE

Anna Fridolin, Johan Larson, Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Utförd våren 2010

Snäckan_9

Snäckan

ADRESS

Värtahamnen, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Stockholms Hamn AB

TYP AV UPPDRAG

Parallellt uppdrag

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Nina Kiiskinen, Viktoria Karpilovski

TIDPLAN

Utförd våren 2010

Kulturbyggnader

Visualisering 720x400

Vesipeili – Vattenspegel

ADRESS

Jyväskylä Finland

UPPDRAGSGIVARE

Alvar Aalto Foundation och Jyväskylä stad

TYP AV UPPDRAG

Internationell arkitekttävling

MEDVERKANDE

Maria Lindsjö, Hannah Östergren, Fredrika Holm

TIDPLAN

hösten 2015

rumänsk_kyrka_2

Rumänsk-ortodox kyrka

ADRESS

Ålgrytevägen - Stora Sällskapets väg, Hägersten, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Fratia

TYP AV UPPDRAG

Skiss, planunderlag, visualiseringar

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Ero Naderi, Nina Kiiskinen

TIDPLAN

2008

Skolor

Matsalen orangeriet vid täby enskilda gymnasium

Orangeriet

ADRESS

Kemistvägen, Täby

UPPDRAGSGIVARE

Procurama

TYP AV UPPDRAG

Skisser och förslag, bygglov, projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Johan Ihrsen, Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Färdigställt hösten 2014

Täby_Enskilda_Gymnasium_5

Täby Enskilda Gymnasium

ADRESS

Kemistvägen 1, Täby

UPPDRAGSGIVARE

Poul Sörensen

TYP AV UPPDRAG

Lokalutredning, programfas, projektering, färgsättning

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Nina Kiiskinen, Ero Naderi

TIDPLAN

Färdigställt våren 2012

Nyängsgården_4

Förskolan Nyängsgården

ADRESS

Nyängsvägen 41 - 43, Tullinge

UPPDRAGSGIVARE

Botkyrka kommun

TYP AV UPPDRAG

Nyproduktion förskola, programutredning, volymstudie, skisser

projektering förfrågningsunderlag och bygghandling

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Uppdragsansvarig: Johan Larson

Handläggande arkitekt designfas: Anna Fridolin

Handläggande arkitekt projektering: Nina Kiiskinen

Medverkande: Lena Zetterberg

TIDPLAN

Inflyttat augusti 2012

Jensen_4

Ombyggnad för Jensen Education

ADRESS

Alsnögatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Hiby Aktiebolag / Aberdeen Asset Management

TYP AV UPPDRAG

Projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggare: Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Skolverksamhet från höstterminen 2010

Lernia_1

Lokaler för två skolor

ADRESS

Löjtnantsgatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

AFA Fastigheter

TYP AV UPPDRAG

Förslagshandlingar, uppmätning och projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Ero Naderi

TIDPLAN

Första skede inflyttat oktober 2010, sista etappen klart vår 2012

Bostäder

Ombyggt kök i bostad

Ombyggnad av lägenheter

ADRESS

Eriksbergsgatan Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Olov Lindgren

TYP AV UPPDRAG

skisser, förslag, beskrivning, uppställningar kök och badrum

ANSVARIG ARKITEKT

Toma Enekvist

HANDLÄGGARE

Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Inflyttning december 2014

Tävling Katrineholm visualisering

Hemmet i staden

ADRESS

Stortorget i Katrineholm

UPPDRAGSGIVARE

Katrineholms kommun

TYP AV UPPDRAG

arkitekttävling

MEDVERKANDE

Johan Larson, Anna Hoffman, Nina Kiiskinen, Sebastian Cuevas, Marie Graversen, Tomas Enekvist

TIDPLAN

Våren 2014

Fasad

Fönsterbyte Kv. Distanstuben 3 och 6

ADRESS

Ejdervägen Fagersjö

UPPDRAGSGIVARE

Familjebostäder

TYP AV UPPDRAG

Fönsterbyte, inventering och projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

MEDVERKANDE

Handläggare: Nina kiiskinen

Sebastian Cuevas

TIDPLAN

Färdigställt 2012

åby_3

Bostäder i Vallentuna

ADRESS

Smidesvägen, Vallentuna

UPPDRAGSGIVARE

Fastighets AB Väderholmen

TYP AV UPPDRAG

Planskiss för nya bostäder på Väderholmens tomt som en del av förtätning av centrala Vallentuna.

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

OMFATTNING

Ca 65 bostäder

TIDPLAN

2007 - 2010

Paråkaren_5

Fasadupprustning av Paråkaren 1

ADRESS

Västberga, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Bostadsrättsföreningen Paråkaren 1

TYP AV UPPDRAG

Förslagsskisser, färgsättning och projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Ero Naderi, Nina Kiiskinen, Viktoria Karpilovski

TIDPLAN

Färdigställt sommaren 2010

kaislikko_1

Kaislikko

ADRESS

Hamnområde utanför Helsingfors i Finland

UPPDRAGSGIVARE

Helsingfors stad

TYP AV UPPDRAG

Tävlingsförslag

MEDVERKANDE

Anna Fridolin, Johan Larson, Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Utförd våren 2010

Ättergrenen_3

Upprustning av Ättergrenen 3

ADRESS

Östbergahöjden, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Bostadsrättsföreningen Ättergrenen 3

TYP AV UPPDRAG

Förslagshandlingar, bygglov, projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Anna Fridolin

TIDPLAN

2008 - 2009

Industri

Nybygge industrihall interiör

Bredgården 1:12 – ny industrihall

ADRESS

KAMINVÄGEN, JÄRFÄLLA

UPPDRAGSGIVARE

FASTIGHETS AB VÄDERHOLMEN

TYP AV UPPDRAG

UTREDNING, SKISSER, PLAN, BYGGLOV, PROJEKTERING, HYRESGÄSTANPASSNING

ANSVARIG ARKITEKT

TOMAS ENEKVIST

MEDVERKANDE

JOHAN IHRSÉN, MARIE GRAVERSEN

TIDPLAN

FÄRDIGSTÄLLT 2015

Sorteringshall

Bandsågen – Garage och sorteringshall

ADRESS

länna industriområde

UPPDRAGSGIVARE

Ragn-Sells AB

TYP AV UPPDRAG

Nyprpduktion, skisser, projektering, bygglov

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

HANDLÄGGARE

VIKTORIA KARPILOVSKI

TIDPLAN

färdigställt 2014

Högbytorp_exteriör

Högbytorp, ny FA-terminal

ADRESS

Högbytorp, Upplands-Bro

UPPDRAGSGIVARE

Ragn-Sells AB

TYP AV UPPDRAG

Nyprpduktion, skisser, projektering, bygglov

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Nina Kiiskinen

TIDPLAN

färdigställt 2011

Bring_interiör

Bring – nytt logistikcentra och huvudkontor i Stockholm

ADRESSVästberga

UPPDRAGSGIVARESagax

TYP AV UPPDRAGIndustri / Anpassning / kontor

ANSVARIG ARKITEKTTomas Enekvist

HANDLÄGGANDEEro Naderi

TIDPLANfärdigställt 2013

tumba_glas_2

Fågelvik 1, ombyggnad för Tumba Glas

ADRESS

Sjöbodavägen, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

Fastighets AB Väderholmen

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

MEDVERKANDE

Ero Naderi, Nina Kiiskinen

TIDPLAN

Inflyttat augusti 2008

Fuxen_1

Fuxen 4

ADRESS

Täby

UPPDRAGSGIVARE

Byggherre ITH

ANSVARIG ARKITEKT

Johan Larson

TIDPLAN

Byggår 2003

Transformatorstation_1

Transformatorstation

ADRESS

Gunnebogatan, Lunda industriområde

UPPDRAGSGIVARE

Birka energi

TYP AV UPPDRAG

Skisser, bygglov, projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

TIDPLAN

Färdigställt 2001

Bostadskonvertering

Balladen2_interiör_1

Balladen 2, bostäder

ADRESS

VIREBERGSVÄGEN 19, SOLNA

UPPDRAGSGIVARE

FASTIGHETS AB VÄDERHOLMEN

TYP AV UPPDRAG

SKISSER, PROJEKTERING, BYGGHANDLING, BYGGLOV

ANSVARIG ARKITEKT

TOMAS ENEKVIST

MEDVERKANDE

HANDLÄGGANDE ARKITEKT: Maria Lindsjö. Medverkande: Anna Fridolin

TIDPLAN

Färdigställt 2013

Marö 1_ombyggnad av lokal till bostäder för Familjebostäder

Familjebostäder, Marö 1

ADRESS

KV.MARÖ 1, farsta

UPPDRAGSGIVARE

FAMILJEBOSTÄDER

TYP AV UPPDRAG

BOSTÄDER

ANSVARIG ARKITEKT

JOHAN LARSON

MEDVERKANDE

HANDLÄGGARE VIKTORIA KARPILOVSKI, BYGGNADSINGENJÖR SEBASTIAN CUEVAS

TIDPLAN

2012

eldarem10_2

Eldaren 10

ADRESS

Rörstrandsgatan / Birkagatan, Stockholm

UPPDRAGSGIVARE

info

TYP AV UPPDRAG

Projektering

ANSVARIG ARKITEKT

Tomas Enekvist

TIDPLAN

Färdigställt 2007

Inredning

Inredning möblering förslag

Inredning av kontorslandskap

ADRESS

Upplands Väsby

UPPDRAGSGIVARE

Aberdeen Asset Management med flera

TYP AV UPPDRAG

Utredning, skiss, projektering, inredning

ANSVARIG ARKITEKT

Nina Kiiskinen

INREDNING

Viktoria Karpilovski

TIDPLAN

Inflyttat sommaren 2016